Montaż i projektowanie instalacji sanitarnych – ATM KLIMA

Dobrze zaplanowana, a następnie wykonana instalacja sanitarnakażdym domu, firmie lub obiekcie użyteczności publicznej jest bardzo ważnąintegralną częścią każdej nieruchomości. Odgrywa decydującą rolę w komforcie użytkowania budynku. 

Co to są instalacje sanitarne?

Jest to zespół instalacji budowlanych  wewnątrz i na zewnątrz budynku, których zadaniem jest doprowadzenie mediów takich jak:  woda, powietrze oraz gaz. Poniżej opiszemy krótko 4 podstawowe typy instalacji sanitarnych: instalację wodną, kanalizacyjną, grzewczą oraz wentylacyjną.

Jakie mogą być rodzaje instalacji sanitarnych?

Instalacja wodna

Instalacja wodociągowa to układ połączonych ze sobą przewodów, armatury oraz urządzeń, które doprowadzają wodę do poszczególnych pomieszczeń budynku. Wodę doprowadza się z sieci wodociągowej przez specjalne przyłącze. Aby w budynku był swobodny dostęp do bieżącej wody, instalacja wodna musi docierać do tzw. punktów poboru, czyli wybranych pomieszczeń takich jak np. kuchnia, toaleta czy łazienka. Konstrukcja instalacji wodnej zależy ściśle od tego, w jaki sposób woda jest podgrzewana, gdyż zazwyczaj zachodzi potrzeba dostępu zarówno do wody zimnej, jak i ciepłej. A woda może być podgrzewana na kilka sposobów. Jeśli wodę ogrzewają indywidualne podgrzewacze, montowane przy bateriach kranowych, wówczas od przyłącza prowadzi się przewód główny z zimną wodą, a od niego podłączenia do istniejących punktów poboru. Natomiast jeśli do podgrzewania wody używany jest jeden wspólny dla wszystkich punktów poboru podgrzewacz, przewód z zimną wodą biegnie do każdej baterii kranowej oraz do źródła ciepła. Równolegle do niego zaś biegnie przewód, w którym płynie ciepła woda. Może być podłączony także trzeci przewód, zwany przewodem cyrkulacyjnym, który sprawia, że ciepła woda krąży stale w instalacji. To daje dostęp do ciepłej wody niemal natychmiast po odkręceniu kranu.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna służy do odprowadzania zużytej wody (ścieków). Częścią tej instalacji są przybory sanitarne takie jak: umywalki, zlewozmywaki, wanny itd. Przybory połączone są zazwyczaj specjalnymi odcinkami rur (podejściami) do pionów kanalizacyjnych. Piony zaś to, jak sama nazwa wskazuje, pionowe odcinki rur o dużej średnicy, do których spływają ścieki z podejść kanalizacyjnych, a także deszczówka pochodząca z rynien i wpustów. Ścieki z pionów spływają do poziomów kanalizacyjnych. Kolejnym elementem instalacji jest podłączenie kanalizacyjne, czyli przykanalik. Przykanalik jest przewodem zbiorczym, który odprowadza ścieki z poziomów do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub do zbiornika bezodpływowego, zwanego potocznie szambem bądź do przydomowej oczyszczalni ścieków.
Wśród elementów wchodzących w skład instalacji kanalizacyjnej bardzo duże znaczenie mają także: syfon, wpust, czyszczak, wywiewka i zabezpieczenie przeciwzalewowe. Syfon to zamknięcie wodne, które zapobiega przed wydostawaniem się gazów z instalacji kanalizacyjnej do pomieszczeń, w których znajdują się przybory sanitarne. Wpust zaś to urządzenie, które zbiera ścieki z odwadnianej powierzchni takiej jak np. podłoga pomieszczeń gospodarczych. Wpusty montuje się również na tarasach lub podjazdach, z których zbierają wodę. Szczelnie zamykane otwory rewizyjne zwane czyszczakami, umożliwiają oczyszczanie niedrożnych przewodów kanalizacyjnych. Zlokalizowane są w dolnej części pionów kanalizacyjnych oraz na przewodach odpływowych. Wywiewki stanowią zakończenia pionów wentylacyjnych i służą do napowietrzania kanalizacji i usuwania z niej gazów gromadzących się na skutek rozkładu zawartości ścieków. Wyprowadza się je ponad dach. Na koniec zabezpieczenia przeciwzalewowe, czyli urządzenia przypominające zasuwy, które zazwyczaj w sposób automatyczny zapobiegają zalaniu nisko położonych pomieszczeń przez ścieki cofające się z kanalizacji zewnętrznej, np. podczas dużych opadów deszczu. 
Obecnie najpopularniejszym materiałem, z którego wykonuje się elementy instalacji kanalizacyjnej to PVC (polichlorek winylu), PP (polipropylen) oraz PE (polietylen).

Instalacja grzewcza

Podstawowym systemem, wykorzystywanym do ogrzewania budynków jest wodna instalacja centralnego ogrzewania (w skrócie C.O.) wraz z grzejnikami. Rozróżniamy instalacje: wysokotemperaturowe, w których temperatura wody sięga 80-90°C, średniotemperaturowe, gdzie woda mierzy 50-60°C oraz systemy niskotemperaturowe takie jak np. system ogrzewania podłogowego, w którym temperatura wody sięga 30-40°C. W instalacji nisko i średniotemperaturowej swoje zastosowanie ma pompa ciepła, w instalacji wysokotemperaturowej zaś na ogół wykorzystuje się kotły na paliwa stałe takie jak drewno, węgiel czy biomasa. Kotły kondensacyjne to rozwiązanie dla instalacji grzewczej średniotemperaturowej. Możliwe jest także dogrzewanie poprzez proces rekuperacji, czyli przy wykorzystaniu działania instalacji wentylacyjnej mechanicznej.

Instalacja wentylacyjna

Instalacje wentylacyjne polegają na wymianie zużytego powietrza na świeże. Rodzaje wentylacji: naturalna (grawitacyjna) oraz mechanicznamechaniczna z odzyskiem ciepła, mieszająca, wyporowahybrydowa.

Wentylacja naturalna

Wentylacja naturalna jest najprostszym systemem wymiany powietrza w domu. W związku z czym stała się również najbardziej dominującym typem wentylacji w polskich mieszkaniach. Idea tego systemu oparta jest, jak sama nazwa wskazuje, na naturalnych procesach zachodzących w środowisku. Mowa tu o wykorzystaniu fizycznego prawa grawitacji. Intensywność wymiany powietrza w domu zależna jest od pogody i pory roku, w związku z czym system jest podatny na zmiany (brak stabilności układu). W przypadku wystąpienia zbyt małej różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku powstaje zaduch. Również w czasie zimy (kiedy różnice temperatur są duże) może dojść do spadku intensywności wymiany powietrza spowodowanego zbyt szczelnym ociepleniem domu, a co za tym idzie brakiem dróg wymiany powietrza. W wentylacji naturalnej kanały wywiewne muszą znajdować się w kuchni, łazience oraz pomieszczeniach bez okien i tych umieszczonych na górnej kondygnacji domu. Wentylacja naturalna nie gwarantuje zbilansowanego cyklu obiegu powietrza w budynku (ilość powietrza wywianego z domu musi być równa ilość powietrza dostarczonego do środka) oraz odznacza się brakiem możliwości regulacji.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna nazywana jest również wymuszoną, gdyż wymiana powietrza jest skutkiem działania urządzenia wentylacyjnego napędzanego silnikiem elektrycznym. Użycie mechanizmu daje nam możliwość kontroli i sterowania systemem. wentylacja mechaniczna jest znacznie skuteczniejsza od tej naturalnej. Intensywność wymiany powietrza, którą można kontrolować i w razie potrzeby zmniejszyć lub zwiększyć, jest największą zaletą wentylacji mechanicznej. Wymiana powietrza sterowana jest za pomocą wentylatorów, czyli takich urządzeń, które transportują powietrze – w wersji wyciągowej (powietrze wysysane jest na zewnątrz) lub nawiewnej (zasysanie do wnętrza). Prawidłowo zaprojektowana i wykonana wentylacja mechaniczna jest w stanie bez problemu zapewnić odpowiednią intensywność wymiany powietrza w każdych warunkach.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła działa na zasadzie wentylacji mechanicznej rozbudowanej o rekuperator odpowiedzialny za odzysk ciepła z powietrza wywiewanego z domu. Jest to wydajne rozwiązanie o podwyższonym standardzie, tak ekonomicznym, jak i ekologicznym. Zapewnia także większy komfort domownikom.Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zapewnia stałą, kontrolowaną wymianę powietrza niezależną od warunków zewnętrznych. Nawiewane powietrze do pomieszczeń podlega filtracji, dlatego pozbawione jest alergenów, związków chemicznych, a także wilgoci. Zalety tego rozwiązania docenią szczególnie alergicy. Intensywna cyrkulacja wiąże się jednak z emisją hałasu, który może być dokuczliwy dla mieszkańców.

Wentylacja mieszająca

Wentylacja mieszająca, nazywana również strumieniową, opiera się na zasadzie, że zanieczyszczone powietrze w budynku powinno być jak najszybciej rozcieńczone (zmieszane z czystym) i wydalone na zewnątrz. Do osiągnięcia tego efektu konieczny jest szybki napływ świeżego powietrza powodujący cyrkulację w całym pomieszczeniu. W tym celu projektuje się układ nawiewników powietrza. Intensywność systemu odznacza się utrzymaniem zbliżonych wartości temperatury i wilgotności powietrza w budynku w każdym miejscu odpowiadając za komfort cieplny. Układ nawiewny lokalizuje się pod oknem lub na poziomie sufitu generując odpowiedni strumień i układ mas powietrza. By nawiewniki dobrze spełniały swoją rolę bardzo istotne jest właściwe dobranie ich do kubatury wentylowanych pomieszczeń.

Wentylacja wyporowa

Wentylacja wyporowa opiera się na wydzieleniu w pomieszczeniu dwóch stref, w których będą odczuwalne zróżnicowane właściwości powietrza. Świadome podzielenie przestrzeni na strefę dolną do ok. 1,1 m (pozycja siedząca) lub 1,8 m (pozycja stojąca) i górną (powyżej) pozwala na akumulację nieczystości bliżej sufitu i zachowaniu świeżego powietrza tam, gdzie przebywają ludzie. Wentylacja przemieszająca oparta jest na termicznych uwarunkowaniach przepływu powietrza z zachowaniem niskoburzliwych parametrów tego ruchu. 

Wentylacja hybrydowa

Wentylacja hybrydowa jest połączeniem wentylacji naturalnej z mechaniczną. System ten działa naprzemiennie w zależności od warunków atmosferycznych, wykorzystując siły natury wynikające z różnicy temperatur i zewnętrznego ruchu powietrza (wiatru) oraz mechanikę pracy wentylatora w kanale wentylacyjnym poprawiającego warunki wentylacyjne w razie takiej potrzeby. Połączenie dwóch systemów wymiany powietrza zapewniło pełną kontrolę intensywności tego procesu przy minimalnych nakładach zewnętrznych. Naturalny ciąg wentylacyjny może zostać wzmocniony lub wymuszony w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Intensyfikację gwarantuje wentylator napędzany silnikiem elektrycznym, który może działać naprzemiennie z systemem grawitacyjnym lub go uzupełniać.

Wiesz już jak ważne dla budynku są instalacje sanitarne. Nasi fachowcy świetnie poradzą sobie z wykonaniem instalacji, która Cię interesuje. Gwarantujemy solidne i sprawne wykonanie usługi! 

Jesteś zainteresowany montażem instalacji sanitarnej w swoim domu?
Chcesz dowiedzieć się więcej o kosztach i finansowaniu
Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Proces realizacji w kilku krokach:

  • Przeprowadzimy cały proces od A do Z
  • Wizja lokalna – wyliczymy opłacalność i wydajność instalacji
  • Dopasujemy najlepsze rozwiązanie technologiczne
  • Doradzimy i pomożemy w uzyskaniu dotacji